Zastosowanie nawozów azotowych

Rośliny to organizmy, które wymagają odpowiednich warunków do rozwoju osobniczego. Każdy gatunek jest inny, dlatego też każdy potrzebuje nieco innych warunków. Rośliny do rozwoju potrzebują wielu związków, przede wszystkim są potrzebne związki azotowe. W przypadku ich małej ilości w glebie, należy stosować nawozy.

Wysoka jakość nawozów i zapotrzebowanie na nie

nawozy azotoweRośliny posiadają swoje organy. Ujmując w dużym uproszczeniu, rośliny są zbudowane z długich łańcuchów polisacharydów oraz białek, jak większość organizmów żywych. Polisacharydy są syntetyzowane z glukozy, którą rośliny same wytwarzają w procesie fotosyntezy. Glukoza zapewnia energię roślinie. Potrzebne są jednak także związki budulcowe, aby kształtowały się oraz odbudowywały organy roślinne, takie jak wiązki przewodzące, miękisz różnego rodzaju oraz miazgi. Najważniejszymi związkami budulcowymi są białka, do ich syntezy potrzeba aminokwasów, które z kolei wymagają azotu. W przypadku deficytu azotu w glebie, nie mogą być prawidłowo syntetyzowane białka, dlatego należy wówczas stosować nawozy azotowe, aby uzupełniać ich deficyt. Dzięki stosowaniu nawozów azotowych, roślina może prawidłowo przyrastać na długość oraz grubość, a jej funkcjonowanie przynosi widoczne efekty. Azot jest bardzo ważnym składnikiem dla wszystkich organizmów, również roślinnych, dlatego w przypadku jego braku, należy uzupełniać deficyt za pomocą specjalnych nawozów.

Przedstawiciele królestwa roślin jak wszystkie organizmy żywe potrzebują odpowiednio dobranych składników energetycznych oraz budulcowych. Do ich syntezy bardzo potrzebne są związki azotowe, a bardzo często jest ich niewiele w glebie. Należy wówczas stosować nawozy zawierające azot, aby rośliny mogły funkcjonować prawidłowo dzięki biosyntezie białek.