You are currently viewing Szkolenia BHP dla administracji

Szkolenia BHP dla administracji

Stanowisko pracownika administracyjno-biurowego jest poniekąd stanowiskiem uniwersalnym. Pełni funkcje usługowe, które można wykonywać w każdej organizacji, przedsiębiorstwie, czy instytucji. Pracownicy posiadają wykształcenie od średniego do wykształcenia wyższego i są odpowiedzialni za dokumentację, relacje z klientem oraz dbałość o organizację pracy biura.

Skuteczne szkolenia bhp dla pracowników biura

szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych

Parownicy administracyjno-biurowi oraz inni pracownicy odpowiedzialni na co dzień za prace biurowe i pracujący przed monitorem komputera powinni odbywać szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie rzadziej niż raz na sześć lat. Program takiego szkolenia powinien obejmować między innymi: ocenę zagrożeń na jakie narażeni są pracownicy przy wykonywanej pracy, organizacja i kształtowanie pracy zgodnie z zasadami bhp oraz wytyczne i zasady postępowania podczas wypadków. Ważnym aspektem jest uczulenie pracownika na zasady ergonomii oraz na ochronę przed zagrożeniami występującymi w biurze. Odświeżenie wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz w przypadku nagłych wypadków pozwoli sprawnie zadziałać w przypadku sytuacji kryzysowej. Całe szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych powinno trwać mniej więcej osiem godzin, więc można poświęcić na to jeden dzień roboczy pracownika. Po odbytym szkoleniu każdy pracownik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, którego wygląd reguluje konkretne rozporządzenie.

Jeśli niemożliwe jest przeprowadzenie szkolenia w godzinach pracy, czas szkolenia zorganizowanego po godzinach należy uznać za czas pracy, za które pracownik otrzyma wynagrodzenie. Zakończeniem szkolenia jest egzamin dla wszystkich uczestników. Po otrzymaniu zaświadczeń należy je przechowywać w aktach osobowych pracownika. Takie zaświadczenia mogą być potrzebne podczas kontroli.