You are currently viewing Syntetyczny pigment artystyczny

Syntetyczny pigment artystyczny

Nowe ikony do kościołów i kaplic są pisane dokładnie takimi samymi technikami jak zabytkowe historyczne ikony, aczkolwiek coraz częściej do ich pisania wykorzystywane są nowocześniejsze narzędzia i pigmenty. Zwłaszcza te ostatnie są coraz częściej współczesnymi, syntetycznymi pigmentami, które mają kolory niemożliwe do uzyskania za pomocą klasycznych, historycznych barwników.

Sztuczne pigmenty do ikon gipsowych

pigment do pisania ikonSyntetyczne pigmenty otrzymywane są za pomocą reakcji chemicznych, i przypominają bardziej pigmenty kosmetyczne niż naturalne barwniki, używane do pisania najbardziej klasycznych ikon. Syntetyczny pigment do pisania ikon odróżnia się od naturalnego przede wszystkim tym, iż jest on znacznie drobniejszy, mając zazwyczaj konsystencję pudru, i nie nanosi się równie łatwo na dowolną powierzchnię. Podczas gdy wiele osób uznaje to za wadę, artyści często wykorzystują ową cechę do technik cieniowania, gdzie zbyt duża ilość pigmentu jednocześnie mogłaby być niepożądana. Sztuczne pigmenty są również łatwiejsze do rozcieńczania za pomocą preparatów chemicznych, i dzięki temu mogą być używane do malowania za pomocą współczesnych technik artystycznych. Jego skład pozwala na znacznie dokładniejsze malowanie powierzchni gładkich, i umożliwia tworzenie ikon również na sztucznych materiałach, czy też akrylowej bazie podkładowej, używanej przede wszystkim w połączeniu z farbami akrylowymi.

Syntetyczny pigment jest najczęściej zamiennikiem dla barwników naturalnych, gdyż pozwala on osiągnąć podobne efekty i ma niemal identyczną cenę, choć służy do wykonywania odmiennych technik. Niejednokrotnie staje się uzupełnieniem warsztatu artysty piszącego ikony, i jest używany do tworzenia efektów, które byłyby bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do stworzenia zwykłym barwnikiem.