You are currently viewing Świadectwo energetyczne w formie pisemnej i elektronicznej

Świadectwo energetyczne w formie pisemnej i elektronicznej

Warto wiedzieć, jak wygląda świadectwo charakterystyki energetycznej i jak powinno się je czytać. Otóż takie świadectwo zawsze podzielone jest na poszczególne części. Dzięki temu dokumentowi można dowiedzieć się bardzo dużo o zużyciu energii w danym budynku.

Z jakich części składa się paszport energetyczny?

projektowana charakterystyka energetyczna - WrocławZazwyczaj sporządza się świadectwa energetyczne w formie tradycyjnej. Oznacza to, że wykonuje się je albo w formie pisemnej albo w formie elektronicznej. Jeśli chodzi o formę elektroniczną, to jest ona dostępna tylko do odczytu, co oznacza, że niemożliwa jest edycja takiego dokumentu. Sam dokument czyli charakterystyka energetyczna podzielona jest na aż 6 różnych części. W części pierwszej czyli tytułowej znajduje się oczywiście imię i nazwisko właściciela budynku. Tu znaleźć też można adres i typ nieruchomości. Taka projektowana charakterystyka energetyczna – Wrocław posiada też w tej części wartość wskaźnika EP, która jest porównywana do wartości referencyjnej tego wskaźnika. W pierwszej części znajdują się również dane osoby, która wykonywała świadectwo charakterystyki energetycznej. W części drugiej świadectwa znajduje się charakterystyka techniczno-użytkowa. To właśnie w tej części znajdują się informacje na temat przeznaczenia budynku, a także data oddania budynku do użytku. W części drugiej znaleźć też można kubaturę budynku, liczbę kondygnacji, rodzaj konstrukcji, wielkość powierzchni. Część druga traktuje także o ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu i ciepłej wodzie.

Z kolei część trzecia to już konkretna charakterystyka energetyczna budynku mieszkalnego lub lokalu. W tej części znaleźć można średni współczynnik przenikania ciepła i zapotrzebowanie energii końcowej. Dla każdego właściciela oraz kupującego są to niezwykle ważne i przydatne informacje na temat budynku.