You are currently viewing Sukces kadrowy dzięki nowym narzędziom HR

Sukces kadrowy dzięki nowym narzędziom HR

 

Budowanie silnego zespołu wymaga czasu i zaangażowania jednostek zatrudnionych na każdym szczeblu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa- od osób odpowiedzialnych za poziom bezpieczeństwa aż do najwyższych stanowisk. Praca nad stworzeniem inspirującej przestrzeni rozwoju jest długa, ale to jedyny sposób pozwalający na osiągnięcie sukcesu kadrowego, który bezpośrednio przekładać się będzie na budowanie pozycji firmy oraz osiąganie przez nią zysków.

Wdrożenie oprogramowania SuccessFactors

successfactors sapWedług raportu „Are you an outpacer?” przygotowanego przez KPMG kluczowymi aspektami związanymi z efektywnym zarządzaniem zasobami ludzkimi są systemy motywacyjne poprzez nagradzanie talentów oraz budowanie w pracownikach zaangażowania, które przekłada się na realizację wspólnych celów biznesowych. Kolejnym istotnym obszarem jest utrzymywanie tempa rozwoju oraz systematyczne podążanie za innowacjami, kształtującymi trendy rynkwe w erze digital. Podstawowym narzędziem wdrożeniowym, pozwalającym na efektywne planowanie oraz analizę wydajnościową w zakresie zarządzania zmianą jest SuccessFactors SAP, wykorzystujący nowoczesne narzędzia pozwalające na rozwijanie talentów pracowników oraz przygotowywanie interesujących programów szkoleń i kursów rozwijających ich kompetencje. Nowe technologie oparte na zdalnych platformach zarządzania wpływają na dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa, wpływając na osiągane wyniki. Dzięki wdrożeniu oprogramowania SuccessFactors możemy swobodnie konwertować starsze zasoby danych, a komplementarność systemów opartych na innowacjach pozwala skoncentrować się na obsłudze nowych platform, generując efektywniejszą współpracę w zakresie wymiany danych w obrębie całego przedsiębiorstwa.

Inteligentnie zaprojektowana infrastruktura HR w internetowej chmurze wpływa na sprawność i elastyczność działania organizacji. Stopniowe wdrażanie oraz koordynacja transformacji cyfrowej w firmie pozwala sukcesywnie niwelować problemy oraz poszerza możliwości działania w obrębie zdigitalizowanego rynku.