You are currently viewing Rodzaje rozdzielnic niskiego napęcia

Rodzaje rozdzielnic niskiego napęcia

Niskie napięcie to napięcie elektryczne w obwodach prądu przemiennego do wartości tysiąca woltów i częstotliwości maksymalnej do sześćdziesięciu herców. Sieć niskiego napięcia jest siecią elektroenergetyczną dostarczającą energię elektryczną do indywidualnych odbiorców. Sieć ta dostarcza prąd przemienny o częstotliwości 50 Hz, pod napięciem fazowym 230 V.

Czym jest rozdzielnia niskiego napięcia?

rozdzielnice niskiego napięciaZespoły urządzeń elektroenergetycznych służące do łączenia oraz rozłączania obwodów elektrycznych i ich kombinacji, to rozdzielnice niskiego napięcia. Do prawidłowego działania rozdzielnica musi współpracować z innymi urządzeniami takimi jak styczniki, bezpieczniki elektryczne, sterowniki, czy przekładniki elektryczne. Rozdzielnice są częścią sieci niskiego napięcia. Cały system ma za zadanie dostarczyć do odbiorników energię elektryczną o parametrach zapewniających poprawną pracę tychże odbiorników. Od układu rozdzielającego zależy wartość użytkowa sieci zasilającej lub instalacji odbiorczej. Istnieje bardzo dużo rodzajów rozdzielnic niskiego napięcia. Rozdzielnice skrzynkowe wyglądają tak, że cała aparatura montowana jest skrzynkach właśnie, wykonanych z blachy, żeliwa lub z tworzywa sztucznego. Skrzynki te mają najczęściej takie same wymiary i znajdują się jedna obok drugiej. Połączone są ze sobą śrubami lub klinami, a całość przytwierdzona jest do metalowej ramy. Taka konstrukcja może zostać dodatkowo przytwierdzona mocno do ściany.

Oprócz tego istnieją także rozdzielnice niskiego napięcia tablicowe. One zbudowane są w ten sposób, że wszystkie aparatury zamontowane są na tablicy izolowanej. Spojenia między aparatami wykonane są z przewodów o tak zwanych żyłach mających przynajmniej 2,5 milimetra kwadratowego. Tablica koniecznie musi być zakotwiona w ścianie i umieszczona w skrzyni.