You are currently viewing Przedszkola terapeutyczne na terenie Krakowa

Przedszkola terapeutyczne na terenie Krakowa

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju. Coraz więcej jest przypadków dzieci dotkniętych tym zaburzeniem. Nie ulega wątpliwości, że dzieci autystyczne wymagają szczególnego podejścia oraz długotrwałej terapii. Takie zajęcia terapeutyczne zapewni im specjalne przedszkole terapeutyczne.

Autystyczne dzieci korzystają z przedszkoli niepublicznych

Przedszkole niepubliczne KrakówNa świecie diagnozuje się coraz więcej przypadków autyzmu. Jeszcze do niedawna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie miały szansy uczęszczać do przedszkola lub szkoły, gdzie miałyby zapewniony kontakt ze zdrowymi rówieśnikami. Jednocześnie brakowało miejsc w placówkach specjalnych. Placówki dla dzieci z autyzmem często nie spełniały wymagań, były przepełnione i borykały się brakiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. To na szczęście się zmieniło. W różnych miastach w Polsce powstaje wiele placówek niepublicznych. Rodzice dzieci autystycznych mogą bez problemu znaleźć przedszkole terapeutyczne. Warto znaleźć polecane i dobre przedszkole niepubliczne Kraków zapewnia rodzicom dzieci autystycznych niezbędną opiekę. Warto podkreślić, że zaburzenia rozwojowe wymagają długotrwałej i intensywnej terapii. Każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego też w przedszkolach terapeutycznych dla dzieci z autyzmem są małe, zaledwie kilkuosobowe grupy. Każde dziecko ma zapewnione indywidualne zajęcia z psychologiem oligofrenopedagogiem lub innym terapeutą. Dzieci uczestniczą w różnych zajęciach, nabywają kompetencji społecznych.

Dzieci autystyczne uczęszczające do przedszkolni terapeutycznych mogą wiele na tym skorzystać. Przede wszystkim mają zapewnione odpowiedni zajęcia terapeutyczne, opiekę logopedyczną oraz psychologiczną. Bardzo często również przedszkola terapeutyczne zapewniają dzieciom zajęcia z terapii sensorycznej.