You are currently viewing Opis taniego cięcia plexi laserem

Opis taniego cięcia plexi laserem

Cięcie laserem oznacza technologię, która  wykorzystuje wiązkę o dużej mocy do cięcia materiału na podstawie parametrów sterowanych komputerowo. Gdy laser prowadzi wiązkę wzdłuż materiału, wszystko na swojej bezpośredniej ścieżce jest wyparowywane, spalane lub topione. Technologia cięcia laserem dostępna jest w dwóch formatach: systemach bramowych i galwanometrycznych.

Proces taniego cięcia plexi laserem

tanie cięcie plexi laseremSystemy bramowe pozycjonują laser prostopadle do materiału, a maszyna fizycznie kieruje wiązkę na jej powierzchnię. Ponieważ pierwszy z dwóch systemów jest wolniejszy, producenci zwykle używają go do produkcji prototypów. W przeciwieństwie do tego galwanometry wykorzystują lustrzane kąty do zmiany położenia wiązki laserowej i mogą ciąć nawet do 100 stóp na minutę. Twórcy zwykle używają galwanometrów do pełnej produkcji. Pierwszy z systemów z reguły do cięcia plexi, zaś tanie cięcie plexi laserem wygląda tak samo, jak pozostałe technologie tego typu. Maszyna laserowa wykorzystuje techniki stymulacji i wzmacniania, aby przekształcić energię elektryczną w wiązkę światła o dużej gęstości. Stymulacja występuje, gdy elektrony są wzbudzane przez zewnętrzne źródło, zwykle lampę błyskową lub łuk elektryczny. Wzmacnianie odbywa się w rezonatorze optycznym we wnęce, która jest ustawiona pomiędzy dwoma zwierciadłami. Jedno lustro odbija światło, podczas gdy drugie lustro jest częściowo przepuszczalne, pozwalając energii wiązki wrócić z powrotem do ośrodka lasera, gdzie pobudza ona więcej emisji. Jeśli foton nie jest wyrównany z rezonatorem, lustra nie przekierowują go.

Powyższy proces zapewnia wzmocnienie tylko odpowiednio zorientowanych fotonów, tworząc w ten sposób spójną wiązkę. W ten sposób proces cięcia jest tani i łatwy w obsłudze, zaś cięcie plexi laserem jest bardziej wydajne, niż cięcie tradycyjnymi metodami.