You are currently viewing Na czym polega analiza autentyczności pisma?

Na czym polega analiza autentyczności pisma?

 

Ostrzeżenie dla tych, którzy lubią podpisywać się za innych, można te osoby łatwo wykryć. Analiza autentyczności pisma to specjalistyczny proces, w którym wyszkolone do tego osoby porównają ze sobą podpisy i potwierdzą, lub też nie, ich autentyczność. Oprócz pisma można również poddać takiemu badaniu różnego rodzaju dokumenty spisane na maszynie lub komputerze. W tym celu wykorzystuje się nowoczesny sprzęt, na przykład mikroskopy czy spektrometry.

Kto powinien skorzystać z analizy autentyczności pisma?

analiza autentyczności pismaTą metodą zainteresować powinni się Ci, którzy mają wątpliwości co do wiarygodności danych dokumentów, podpisów lub oszacować ich wiek. Analiza autentyczności pisma pomoże nam ponadto ustalić jakie cechy osobopoznawcze posiada autor tekstu. Można również zlecić zbadanie dokumentów, które zostały zniszczone (spalone, wyblakłe), by na podstawie ich wyglądu odczytać ich treść. Również w przypadku dokumentów, z których jakaś część napisów została celowo usunięta lub w jakiś sposób przerobiona, można poprosić o ich odtworzenie. Do tego celu wykorzystywane są specjalistyczne urządzenia, które pomagają w analizie ręcznej. Są to na przykład: mikroskopy (badawcze, stereoskopowe, cyfrowe), spektometry, chromatografy i wiele innych. W wykonywaniu analiz pisma pomagają również opracowane w tym celu oprogramowania i służące do obróbki graficznej programy.

Z naszego pisma można wiele wyczytać. Pismoznawcy często zapraszani są do współpracy przy różnego rodzaju sprawach sądowych. Mogą oni dojść po charakterze, wyglądzie pisma lub popełnionych błędach do wielu ciekawych wniosków, nawet o pochodzeniu autora tekstu. Analiza autentyczności pisma może na przykład potwierdzić wiarygodność testamentu, dlatego mimo dużej cyfryzacji tych usług, warto mieć je na uwadze.