You are currently viewing Korzyści płynące z audytu energetycznego

Korzyści płynące z audytu energetycznego

W dzisiejszych czasach jednymi z najbardziej znaczących pojęć są ekologia oraz optymalizacja. Coraz większa uwaga jest zwrócona na firmy, które w wyniku swojej działalności zatruwają środowisko naturalne. Bardzo często takie działania są zagrożone karami ze strony władz lokalnych lub państwowych.

Czynności optymalizacyjne w przedsiębiorstwach

Audyty energetyczne przedsiębiorstwW związku z tym coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na zrównoważony rozwój, w skład którego wchodzą inwestycje w rozwiązania proekologiczne oraz optymalizacja zużycia mediów. Szczególnie ta ostatnia staje się coraz ważniejszym punktem w perspektywie przyszłych działań i rozwoju firmy. W wyniku optymalizacji zachodzących w przedsiębiorstwie procesach właściciele firm są w stanie zaoszczędzić spore środki, które w dalszej fazie mogą zostać przeznaczone na kolejne inwestycje. Audyty energetyczne przedsiębiorstw są jednymi z najczęściej podejmowanych działań jeśli chodzi o optymalizację zużycia energii elektrycznej. Audyty te można podzielić na wewnętrzne oraz zewnętrzne. W przypadku audytów wewnętrznych typowana jest osoba bądź osoby spośród pracowników, które prowadzą działania mające określić możliwe metody optymalizacji zużycia energii. W przypadku audytów zewnętrznych do zakładu przyjeżdża specjalista z zewnątrz, który we współpracy z technologami czy osobami odpowiedzialnymi za dane procesy ustala możliwe działania. Wynikiem audytu jest sprawozdanie, w którym audytor zawiera wszelkie spostrzeżenia i uwagi wraz z możliwymi do uzyskania korzyściami.

Audyt energetyczny jest świetnym narzędziem, które umożliwia zmianę lub usprawnienie kluczowych procesów w firmie. W wyniku takich działań bardzo często dostrzegalne są znaczne oszczędności. Pierwszą czynnością, z którą musi zmierzyć się każdy audytor jest poznanie dotychczasowego stanu w przedsiębiorstwie, dopiero później mogą być podejmowane działania.