You are currently viewing Jak naprawić instalacje bez wykopu?

Jak naprawić instalacje bez wykopu?

Naprawa instalacji podziemnych jeszcze do niedawna byłą często związana z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Wszystko dlatego, że w takich sytuacjach, aby dostać się do uszkodzonego odcinka, konieczne było wykonanie wykopu. Obecnie jednak, coraz częściej wykorzystywane są bezwykopowe metody naprawy takich instalacji.

Jak tworzony jest przewiert?

przewiertyW obecnych czasach zupełnie inaczej podchodzi się do kwestii naprawy instalacji podziemnych. Coraz rzadziej w takiej sytuacji korzysta się wykopów, gdyż zazwyczaj powodowały one poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Zamiast tgeo, korzysta się coraz częściej z bez wykopowych metod naprawy instalacji, których dobrym przykładem mogą być przewierty. Przewiert, to nic innego jak tunel o przebiegu horyzontalnym, który budowany jest nie od góry, ale pod powierzchnia drogi, czy tez chodnika. Dzięki temu, mimo trwających napraw instalacji przesyłowej, która znajduje się pod ziemią, ruch na drodze może odbywać się bez żadnych zakłóceń. Oczywiście, zanim taki przewiert będzie możliwy do wykonania, konieczne jest wykonanie odpowiednich badan. Maja one na celu potwierdzić, lub też wykluczyć, że możliwe jest bezpieczne wykonanie przewiertu w danym gruncie i ze nie spowoduje on osunięć ziemi. Dopiero wtedy, przy pomocy profesjonalnej wiertnicy, można wykonać opisywany wcześniej tunel o przebiegu horyzontalnym, którego średnica będzie wystraczająca, aby dokonać odpowiednich napraw. W większości przypadków, korzystanie z przewiertów jest tez bardzo dobrą metodą na to, aby zmniejszyć koszty naprawy instalacji.

W obecnych czasach naprawa instalacji podziemnych wygląda zupełnie inaczej niż kiedyś. Obecnie w tym celu korzysta się z bez wykopowych metod na uzyskanie dostępu do uszkodzonych odcinków takich instalacji. Pozwala to skrócić czas naprawy i zmniejszyć jej koszty.