You are currently viewing Firmy zajmujące się malowaniem ognioochronnym

Firmy zajmujące się malowaniem ognioochronnym

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach projektanci muszą uwzględnić wiele różnych sytuacji. Kluczem do sukcesu jest analiza potencjalnych zagrożeń oraz stosowanie odpowiednich środków ochronnych. Część z rozwiązań, które należy zastosować jest wprost wymieniona w aktualnych przepisach i aktach prawnych. Właśnie dlatego projektant musi być na bieżąco z wszelkimi rozporządzeniami czy ustawami.

Jak chronić konstrukcję ze stali przed ogniem?

malowanie ppoż konstrukcji stalowejJednym z większych zagrożeń jakie mogą wystąpić w budynkach użyteczności publicznej takich jak kina, teatry, urzędy czy galerie handlowe jest z całą pewnością pożar. W tego typu miejscach stosowane są więc środki zapobiegawcze, które można podzielić na dwie grupy: aktywne i bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Do pierwszej z nich można z kolei zaliczyć system sygnalizacji pożaru, którego zadaniem jest szybkie wykrycie niebezpieczeństwa i przekazanie tej informacji osobom przebywającym w budynku jak i również stosownym służbom. Jeśli chodzi o bierną ochronę to jednym z najczęściej stosowanych zabiegów jest malowanie ppoż konstrukcji stalowej, które pozwala zwiększyć trwałość i wytrzymałość. W ten sposób poprawiane jest bezpieczeństwo osób. Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, w której na skutek odkształceń konstrukcji blokowane są drogi ewakuacyjne czy w inny sposób utrudniane jest prowadzenie akcji.

W celu aplikacji odpowiednich środków należy nająć firmę wykonawczą, która specjalizuje się w takiej działalności. Podczas natryskiwania specyfików należy bowiem przestrzegać wielu środków bezpieczeństwa oraz zaleceń producenta. Tylko w ten sposób możliwe jest bezpieczne i prawidłowe zaaplikowanie specyfiku, który w razie pożaru zapewni odpowiednią ochronę konstrukcji budynku. Jak widać obecnie jednym z ważniejszych zagadnień jest ochrona mienia oraz zdrowia i życia ludzkiego przed skutkami wystąpienia otwartego ognia.