You are currently viewing Charakterystyka instalacji elektycznych

Charakterystyka instalacji elektycznych

Temat instalacji elektrycznych jest bardzo szeroki. Istnieje wiele podziałów instalacji ze względu na ich zastosowanie czy funkcjonalność. W dzisiejszych czasach głównym aspektem branym pod uwagę jest bezpieczeństwo użytkowników każdej z instalacji elektrycznych, ale również niezawodność całego systemu i każdej instalacji z osobna.

Instalacje elektryczne w pigułce

instalacje elektryczne w lublinieInstalacje elektryczne to zespół różnych urządzeń elektrycznych skoordynowanych ze sobą. Instalacje elektryczne w Lublinie nie są wyjątkiem. Głównymi elementami instalacji jest okablowanie czy też przewody. Dla niezorientowanego użytkownika mogłoby się wydawać, że taka instalacja kończy się na tym. Jest jednak zupełnie inaczej. Innymi elementami instalacji są urządzenia przeciwporażeniowe, zabezpieczające, ochronne czy też sterujące i łączeniowe. Wszystkie te elementy połączone razem tworzą instalacje elektryczną. Przewody wykonane są głównie z aluminium. Elementy ochronne i zabezpieczeniowe są gwarancja bezpieczeństwa dla instalacji i użytkowników w razie niepożądanych zjawisk takich jak wyładowania atmosferyczne. Instalacje można dzielić pod wieloma względami. Ze względu na odbiorcę i przeznaczenie instalacji dzielimy między innymi na instalacje oświetleniowe (najczęściej występujące), siłowe, komputerowe czy instalacje specjalne. Instalacje specjalne są bardzo ciekawymi instalacjami skupiającymi w sobie idee smart domu. Powstała koncepcja połączenia wszystkich instalacji w jedna z możliwością sterowania ze zwiększoną ilością informacji dostępnych w takiej instalacji. Oczywiście każdy z elementów instalacji musi spełniać odpowiednie normy i być w pełni bezpieczny dla użytkownika. Aby w budynku mieszkalnym był prąd musi posiadać on przyłącze, które prześle prąd z linii energetycznych do budynku mieszkalnego. Innym bardzo ważnym elementem instalacji domowej jest rozdzielnica główna w której mamy podział na trzy fazy.

Instalacje elektrycznych nie można dokładnie opisać w krótkim tekście. Montowanie instalacja powinien podejmować się tylko elektryk z odpowiednimi uprawnieniami. Takie osoby doskonale wiedzą, że najważniejszym elementem w pracy jest bezpieczeństwo i osoby nieposiadającej odpowiedniej wiedzy nie powinny podejmować się takiego zadania.